Hvad laver vi

Sct..Georgs Gilderne i Danmark, der har udgangspunkt i spejderbevægelsen, er et fællesskab for voksne, hvor man tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.

Gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro.

2. Sct Georgs Gilde, Silkeborgs primære formål er fællesskab og personlig udvikling.

Gildet består af et antal grupper på ca. 8 gildemedlemmer/partnere.
Gruppen samles på skift een gang om måneden i private hjem.
De enkelte grupper arbejder individuelt med emner efter gruppemedlemmernes interesser.

Alle grupper samles månedlig i gildet til et fælles arrangement, kaldet gildehal.
Her startes mødet med en lille ceremoni (vi er jo udsprunget fra spejderbevægelsen), efterfulg af en såkaldt eftergildehal.

I eftergildehallen serveres et let måltid, og der er indslag, typisk en udefra kommende foredragsholder, eller et underholdende indslag.