Grupper

2. Sct. Georgs Gilde består af et antal grupper (patruljer).
Gruppens medlemmer samles på skift en gang om måneden i private hjem.
De enkelte grupper arbejder individuelt med emner efter gruppemedlemmernes interesser.
Alle grupperne samles i gildet til et månedligt fælles arrangement.