Gildeledelsen

Gildemester: (Formand)
Torben Lohse Friis
Nørreskov Bakke 29D
8600 Silkeborg
tlfriis@outlook.dk
4242 3996
Kansler: (Sekretær)
Steen Stensgaard
Blåhøjtoften 8
8260 Viby J
mail@sonjaogsteen.dk
2970 6496
Skatmester: (Kasserer)
Niels Peter Sørensen
Håndværkervej 87
8600 Silkeborg
npfs@mail.dk
4018 7743
Faneherold
Nis Nissen
Vesterled 23
8600 Silkeborg
nisn@mail.dk
2023 6217
Dørherold
Birthe Oberthon Grønfeldt
Højmarksvænget 77
8600 Silkeborg
bofgro@gmail.com
2633 1477