Distriktet

De enkelte gilder er tilsluttet et distriktsgilde, som omfatter alle gilder i et nærmere afgrænset område. Landsgildeledelsen fastlægger distriktsgilderne.
Distriktsgildeledelsen forestår kursusvirksomhed og ridderoptagelse, og den koordinerer internationalt arbejde samt forbindelsen til offentligheden.
Steen Blicher distrikt som 2. gilde er en del af består af gilderne i
– Karup
– Viborg
– Bjerringbro
– Kjellerup
– Herning
– Ikast
– Silkeborg

Naturlaug Steen Blicher har ikke nogen formel indplacering i gildernes eller distriktets struktur og har ikke noget egentlig medlemskab. Gildebrødrene kan imidlertid tegne sig som “programabonnent”. Naturlauget arrangerer traveture, som tilstræbes lagt i alle dele af Steen Blicher distriktsområde.